POLITYKA PRYWATNOŚCI
Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa szczegółowo, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi.

1. DANE DOSTĘPOWE I HOSTING
Nasze działania związane z ochroną danych osobowych są zgodne z niemiecką Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) oraz niemiecką Ustawą o Telemediach (TMG).

Za zbieranie danych odpowiedzialne jest Brachfeld Diamonds, Darmstadter Landstr. 186, 60598 Frankfurt, Niemcy.

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez przekazywania Państwa danych osobowych. Podczas każdej wizyty na stronie serwer WWW zapisuje automatycznie tylko tak zwany plik Server-Logfile, który zawiera np. nazwę pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wizyty, przesłaną ilość danych i dostawcę internetu (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje Państwa wizytę na naszej stronie.

Te dane dostępowe analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony oraz polepszenia naszej oferty. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z dążeniem do zapewnienia prawidłowej prezentacji naszej oferty.

W celu skrócenia czasu wczytywania niektórych treści z naszej witryny internetowej korzystamy ponadto z tzw. skryptów Google AJAX Search API, które koordynują przesyłanie poszczególnych treści ze strony w celu uzyskania lepszej wydajności. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalizacją prezentacji naszej oferty. W ten sposób podczas wizyty na naszej stronie także na serwerach firmy Google generowane są dane dostępowe.

Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni od zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Geolokalizacja
O ile klikając w odpowiedni przycisk, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażą Państwo zgodę, kraj, z którego odwiedzają Państwo naszą stroną internetową, zostanie ustalony za pomocą adresu IP, aby przekierować Państwa do oferty i wersji językowej dopasowanej do Państwa lokalizacji.

Przetwarzane podczas wizyty na stronie dane są kasowane po zamknięciu Państwa przeglądarki.

Usługi hostingowe innych dostawców
W ramach przetwarzania inny dostawca na nasze zlecenie świadczy dla nas usługi w zakresie hostingu oraz prezentacji strony. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszej oferty. Wszystkie dane, które, jak poniżej opisano, są pozyskiwane w ramach korzystania z naszej strony lub odpowiednich formularzy w naszym sklepie internetowym, są przetwarzane na jego serwerze. Przetwarzanie danych na innych serwerach ma miejsce tylko w tutaj opisanych ramach.

Ten usługodawca ma swoją siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej, względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH DO WYKONANIA UMOWY ORAZ PODCZAS OTWIERANIA KONTA KLIENTA
Zbieramy dane osobowe, gdy dobrowolnie je nam Państwo udostępniają w ramach zamówienia, przy nawiązaniu kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) lub podczas zakładania konta klienta. Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ dotyczą danych, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO są nam niezbędne do wykonania umowy względnie opracowania Państwa zapytania lub otwarcia konta klienta. Bez podania tych danych nie mogą Państwo złożyć zamówienia i/lub otworzyć konta klienta względnie nawiązać kontaktu. Jakie dane w konkretnym przypadku są gromadzone, widoczne jest na danym formularzu. Wykorzystujemy przekazane nam przez Państwa dane do wykonania umowy lub opracowania Państwa zapytania.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie obowiązujących terminów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może nastąpić z wykorzystaniem niżej wskazanej możliwości kontaktu lub poprzez odpowiednią funkcję w koncie klienta.

3. PRZEKAZANIE DANYCH DALEJ
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekazujemy Państwa dane do upoważnionego do dokonania dostawy przedsiębiorstwa wysyłkowego, o ile jest to konieczne do doręczenia zamówionego towaru. W ramach tego procesu zlecamy zewnętrznemu usługodawcy wygenerowanie naszej etykiety adresowej. Usługodawca ten ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zależności od rodzaju płatności względnie operatora płatności, którego wybrali Państwo podczas procesu zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zebrane dane dotyczące płatności do upoważnionego do realizacji płatności banku, względnie upoważnionego przez nas operatora płatności lub wybranej usługi płatniczej. Przekazanie danych odbywa się w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niektórzy operatorzy płatności zbierają dane dotyczące płatności samodzielnie, o ile założyli Państwo u nich konto. W takim przypadku podczas procesu zamówienia muszą się Państwo zalogować u operatora płatności, korzystając z Państwa danych dostępowych. Obowiązuje wówczas polityka prywatności danego operatora płatności.

4. WYKORZYSTYWANIE DANYCH PODCZAS REALIZACJI PŁATNOŚCI
Kontrola zdolności kredytowej przy płatności po wystawieniu faktury VAT lub w przypadku poleceniu zapłaty
W sytuacji, gdy realizujemy świadczenie przed dokonaniem płatności, np. w przypadku płatności po wystawieniu faktury VAT lub polecenia zapłaty, do zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie informacji o tożsamości oraz zdolności kredytowej od specjalistycznego przedsiębiorstwa (wywiadownia gospodarcza). Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z minimalizacją ryzyka braku płatności. W celu oceny zdolności kredytowej przesyłamy niezbędne w tym celu dane osobowe do następującego(-cych) przedsiębiorstw(a):

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Niemcy, Telefon +49 30473929-000

Uwzględniane są przy tym odpowiednie środki służące ochronie Państwa praw, wolności oraz uzasadnionych interesów. Wykorzystując poniżej wskazaną możliwość kontaktu z nami, mogą Państwo przedstawić nam swoje stanowisko oraz zaskarżyć decyzję.

Po całkowitym wykonaniu umowy usuniemy Państwa dane, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegliśmy prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

5. NEWSLETTER E-MAIL I REKLAMA POCZTOWA
Reklama e-mail z rejestracją na newslettera
Jeśli zarejestrują się Państwo na nasz newsletter, wykorzystujemy niezbędne do tego lub osobno przesłane przez Państwa dane, aby regularnie przesyłać Państwu przez e-mail nasz newsletter na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 poz. 1 lit. a RODO oraz do analizy Państwa wizyty po otrzymaniu newslettera. Analizę przeprowadzamy za pomocą plików cookie, które zostaną zapisane w Państwa przeglądarce internetowej.

czywiście mogą Państwo w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wycofać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych oraz otrzymywanie newslettera, rezygnując z niego w swoim koncie klienta, klikając w link do rezygnacji z newslettera w każdej przesłanej wiadomości lub wysyłając wiadomość do naszego Biura obsługi klienta. Po cofnięciu zgody zablokujemy Państwa adres e-mail do tego zastosowania, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegliśmy sobie wykraczające poza to wykorzystanie danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy Państwa w tym oświadczeniu.

Zbieramy dane do newslettera i przesyłamy go poprzez zewnętrznych usługodawców, którzy w ramach tego zlecenia przetwarzają powierzone im przez nas w tym celu dane. Usługodawcy ci mają swoją siedzibę na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama pocztowa
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą tradycyjną interesujących ofert lub informacji o naszych produktach. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z komunikacją marketingową z naszymi klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. INTEGRACJA TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE
. W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Trustbagde” firmy Trusted Shops. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z dążeniem do optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

Trustbadge oraz związane z nim funkcjonalności i usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

Przy wywołaniu Trustbadge serwer WWW zapisuje automatycznie jedynie tak zwany plik log serwera , zawierający np. Państwa adres IP, datę i godzinę wizyty, przesłaną ilość danych i dostawcę internetu (dane dostępowe) oraz dokumentuje wizytę. Dane dostępowe nie są analizowane i są usuwane automatycznie najpóźniej siedem dni od zakończenia Państwa wizyty na stronie. Inne dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops, wyłącznie o ile wyrazili Państwo na to zgodę i po złożonym zamówieniu zdecydowali się na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już uprzednio zarejestrowali się do korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

7. PLIKI COOKIE I ANALIZA SIECI
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową, umożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji oraz aby przedstawić Państwu produkty pasujące do Państwa zainteresowań lub w celu prowadzenia badań rynku, stosujemy na naszych stronach tak zwane pliki cookie (ciasteczka). Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne Cookies). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej Państwa wizyty (trwałe Cookies). Okres przechowywania tych plików znajdą Państwo w podglądzie ustawień plików cookie Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, że będą Państwo informowani o umieszczeniu plików cookie i będą Państwo decydowali pojedynczo o ich przyjęciu lub wykluczali je w konkretnych przypadkach lub generalnie. Każda przeglądarka internetowa ma inne ustawienia dot. konfiguracji plików cookie. W menu pomocy przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Menadżer tagów Google
Do administracji usług reklamy użytkowej wykorzystujemy menadżera tagów Google. Narzędzie menadżer tagów to domena niewykorzystująca plików cookie oraz niezbierająca danych osobowych. Narzędzie zapewnia wykorzystanie innych tagów, które mogą zbierać dane – informacje na ten temat znajdą w Państwo w niniejszej polityce prywatności. Jeśli na poziomie domeny lub cookie ustawili Państwo deaktywowanie, ma ono zastosowanie także w przypadku wszystkich Tracking-Tags, które implementowane są w menadżerze tagów Google.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do analizy sieci
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com).. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, na przykład plików cookie. Automatycznie pozyskane informacje o korzystaniu z naszych stron są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W wyniku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP na serwer w USA i tam skracany. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę zanonimizowany adres IP co do zasady nie będzie łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Google Analytics pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie mogą Państwo kliknąć tutaj, aby zablokować w przyszłości zbieranie danych przez Google Analytics na tej stronie. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie tym samym zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Zastosowanie econda do analizy sieci
Dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej – za pomocą technologii firmy econda GmbH (www.econda.de) na naszej stronie internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu mogą zostać zastosowane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników są zestawiane pod przydzielonym pseudonimem bez specjalnej, wyraźnej zgody i bez użycia danych osobowych. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas econda pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane. Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu tych danych ze skutkiem na przyszłość, klikając w ten
link. Po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu na Państwa urządzeniu końcowym zostanie zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Zastosowanie Hotjar do analizy sieci
Dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej – za pomocą technologii firmy Hotjar GmbH (www.hotjar.com.de) na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane i zapisywane dane, z których przy zastosowaniu pseudonimów tworzone są profile użytkowników. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu mogą zostać zastosowane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników są zestawiane pod przydzielonym pseudonimem bez specjalnej, wyraźnej zgody i bez użycia danych osobowych. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Hotjar pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane. Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu tych danych ze skutkiem na przyszłość, klikając w ten
link. Po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu na Państwa urządzeniu końcowym zostanie tym samym zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Zastosowanie Convert do testów A/B oraz do analizy sieci
Do celów analizy użytkowania naszej strony internetowej oraz przeprowadzenia testów A/B i multiwariatywnych - za pomocą technologii firmy Convert Insights, Inc. (www.convert.com) na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane i zapisywane są dane (np. tzw. „Conversions”; numer i wartość zamówienia), z których przy zastosowaniu pseudonimów tworzone są profile użytkowników. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu mogą zostać zastosowane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników są zestawiane pod przydzielonym pseudonimem bez specjalnej, wyraźnej zgody i bez użycia danych osobowych. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Convert pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

Convert Insights, Inc. ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu tych danych ze skutkiem na przyszłość, klikając w ten link.

8. REKLAMA PRZEZ SIECI MARKETINGU
Google DoubleClick Cookie
Ta strona w ramach korzystania z Google Analytics (patrz wyżej) korzysta także z tak zwanych plików DoubleClick-Cookie, które umożliwiają do celów reklamy internetowej rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas wizyty na innych stronach internetowych.

Wygenerowane przez pliki cookie informacje o wizycie na naszej stronie internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Adres IP w wyniku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej zostanie skrócony przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP na serwer w USA i tam skracany. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę zanonimizowany adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Google DoubleClick pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

Wykraczające ponad to przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wobec Google wyrazili Państwo zgodę, aby historia Państwa przeglądarki internetowej została połączona z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta mogły być wykorzystywane do prezentacji spersonalizowanych informacji, które mogą Państwo widzieć w sieci. Jeśli w takim przypadku podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani do Google, Google wykorzystuje Państwa dane w połączeniu z danymi Analytics, aby sporządzić i zdefiniować listy grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Państwa dane osobowe są czasowo łączone z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe.

Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając w Ustawienia wyświetlania Google. Oprócz tego klikając w Digital Advertising Alliance, mogą Państwo uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookie oraz zmienić odpowiednio ustawienia. W celu deaktywacji na Państwa urządzeniu końcowym zostanie tym samym zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Google Dynamic Remarketing i Google Analytics Audiences
Poprzez Google Dynamic Remarketing oraz Google Analytics Audiences reklamujemy strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie zapisany zostaje przez Google tzw. plik Remarketing Cookie lub dodatkowo stosowany jest plik Google Analytics Cookie. Oba pliki cookie w tym przypadku za pomocą CookieID pod pseudonimem oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwiają automatyczne wyświetlenie reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Google Dynamic Remarketing und Google Analytics zebrane w związku tą usługą dane są usuwane. Użycie tego narzędzia służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalnym marketingiem naszej strony.

Wykraczające ponad to przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wobec Google wyrazili Państwo zgodę, aby historia Państwa przeglądarki internetowej została połączona z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta mogły być wykorzystywane do prezentacji spersonalizowanych informacji, które mogą Państwo widzieć w sieci. Jeśli w takim przypadku podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani do Google, Google wykorzystuje Państwa dane w połączeniu z danymi Analytics, aby sporządzić i zdefiniować listy grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Państwa dane osobowe są czasowo łączone z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe.

Google Dynamic Remarketing oraz Google Analytics to oferta firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Klikając w ten link, mogą Państwo wyłączyć pliki Remarketing-Cookie. Poza tym mogą Państwo kliknąć w link ten link, aby zablokować w przyszłości zbieranie danych przez Google Analytics na tej stronie. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie tym samym zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Oprócz tego w klikając w Digital Advertising Alliance, mogą Państwo uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookie i zmienić odpowiednio ustawienia.

BingAds Retargeting
Za pomocą BingAds promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie zapisywany jest automatycznie plik cookie, który automatycznie za pomocą pseudonimowanego CookieID oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwia wyświetlenie reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalnym marketingiem naszej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas BingAds Retargeting pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

BingAds jest ofertą Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat można zobaczyć, klikając tutaj. Na podstawie porozumienia między USA i Komisją Europejską ta ostatnia potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Klikając w ten link mogą Państwo wyłączyć pliki Remarketing-Cookie. Oprócz tego klikając w Digital Advertising Alliance, mogą Państwo uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookie i zmienić odpowiednio ustawienia.

Criteo Retargeting
Za pomocą naszego partnera reklamowego CriteoSA promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie zapisywany jest automatycznie plik cookie firmy Criteo lub jednego z jej partnerów, który za pomocą CookieID pod pseudonimem oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwia wyświetlenie reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalnym marketingiem naszej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas Criteo Retargeting pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

Criteo SA ma swoją główną siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając w ten link mogą Państwo wyłączyć pliki Remarketing-Cookie. Oprócz tego klikając w Digital Advertising Alliance, mogą Państwo uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookie oraz zmienić odpowiednio ustawienia.

LinkedIn Insight & Conversion Tag
Za pomocą naszego partnera reklamowego LinkedIn Corporation promujemy naszą stronę na platformie LinkedIn (www.linkedin.com). W tym celu podczas wizyty na naszej stronie zapisywany jest automatycznie plik cookie tego usługodawcy, który za pomocą CookieID pod pseudonimem oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwia wyświetlenie reklamy odpowiadającej zainteresowaniom. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z optymalnym marketingiem naszej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zrealizowaniu celu i zakończeniu użycia przez nas LinkedIn Insight & Conversion Tag pozyskane w związku tą usługą dane są usuwane.

Klikając w ten link mogą Państwo wyłączyć pliki Remarketing-Cookie. Oprócz tego w klikając w Digital Advertising Alliance, mogą Państwo uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookie i zmienić odpowiednio ustawienia.

.

9. WYSYŁKA PRZYPOMNIEŃ O ODDANIU OCENY PRZEZ E-MAIL
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, wykorzystujemy Państwa adres e-mail do przesłania za pomocą wykorzystywanego przez nas w tym celu systemu wiadomości z przypomnieniem o możliwości wyrażenia opinii o realizacji Państwa zamówienia. Ta zgoda może zostać przez Państwa w dowolnym momencie cofnięta, poprzez odpowiedni link w wiadomości e-mail lub wysłanie wiadomości na niżej wskazany adres kontaktowy.

10. MOŻLIWOŚCI KONTAKTU ORAZ PAŃSTWA PRAWA
Przysługują Państwu następujące prawa:

zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w tym artykule;
zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych, Państwa danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
do wywiązania się z prawnego obowiązku;
z uwagi na względy interesu publicznego;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań odnośnie zbierania, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczania przetwarzania lub usunięcia danych oraz sprzeciwu wobec udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec pewnych celów wykorzystywania danych proszę zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Robert Brachfeld
Darmstadter Landstr. 186
60598 Frankfurt, Niemcy.

PRAWO DO SPRZECIWU
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Nie obowiązuje to, gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych.

 

OBSŁUGA KLIENTA

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Polska

578441925

Niemcy

004969-6860660  004969-68606621

Austria

0800-222706  0800-22270610

Szwajcaria

0800-561711  0800-561711

Kontakt przez e-mail 

Od poniedziałku do piątku 

w godz. 09.00 - 18.00

Certyfikaty

©2022 BRACHFELD DIAMONDS All Rights Reserved. © Copyright 1979-2022 by Robert Brachfeld.

Search

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.